Shopping Queer     Our creatives       LGBTQ+ Directory       Events      About      Join us     Contact us    ︎
Christopher Corish

Chris has been practising as a Visual Artist since 2013 and in recent years has expanded his practice as well as working on a consultancy basis for organisations including Arts Council of Wales and Cadw.  Having Studied Fine Arts at Aberystwyth University in Wales and Museum Studies at the University of  Leeds in England, Chris has a varied background and experience across the cultural and heritage sector  His painting and digital work explores the relationship of colours and shapes, drawing on influences from modern and postmodern visual art.

Mae Chris wedi bod yn ymarfer fel Artist Gweledol ers 2013 ac yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi  ehangu ei bractis i raddfa Busnes Unig Fasnachwr yn ogystal â gweithio ar sail ymgynghoriaeth ar gyfer  sefydliadau gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw. Ar ôl astudio’r Celfyddydau Cain ym  Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghymru ac Astudiaethau Amgueddfa ym Mhrifysgol Leeds yn Lloegr, mae  gan Chris gefndir a phrofiad amrywiol ar draws y sector diwylliannol a threftadaeth. Mae ei waith peintio  a digidol yn archwilio perthynas lliwiau a siapiau, gan dynnu ar ddylanwadau o gelf weledol fodern ac ôl fodern.

 
On your face, 2021